Monday, April 15, 2024

Ai được phép khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ?


ai-duoc-phep-khai-thac-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-


 


Ngày 5.7, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Thông tư quy định dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) – hệ thống chứa thông tin công dân trên toàn quốc do Bộ Công an xây dựng và vận hành chính thức từ ngày 1.7.


Theo dự thảo, các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong CSDLQGDC để phục vụ công tác quản lý được giao được khai thác qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc bằng văn bản yêu cầu được khai thác, sử dụng thông tin trong CSDLQGDC.


Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và các tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công được khai thác, sử dụng các dịch vụ bằng văn bản yêu cầu cung cấp các dịch vụ hoặc theo phương thức khác do Bộ Công an hướng dẫn.


Theo danh mục khai thác dịch vụ tại dự thảo thông tư, công dân chỉ được khai thác một số dịch vụ như: tra cứu thông tin cá nhân; thẻ căn cước công dân và chữ ký số trong một số giao dịch trực tuyến được cho phép.PHIM ĐẶC SẮC
Ninh an như mộng
Chuyện gì khó có má lo
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img