Sunday, April 2, 2023

Giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Theo đó, tại đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 khung giá nước có mức từ 3.500 – 18.000 đồng/m3.

Giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3

 

Khung giá nước theo quy luật cung cầu

Theo đó, khung giá nước sạch được quy định như sau: Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 có mức giá tối thiểu 3.500 đồng/m3, tối đa 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 có mức từ 3.000 – 15.000 đồng/m3. Khu vực nông thôn có mức từ 2.000 – 11.000 đồng/m3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5.8.2021.
Khung giá nước sạch quy định nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch bình quân do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phải đảm bảo phù hợp với khung giá nước sạch quy định. Đối với khu vực đặc thù bao gồm: vùng nước ngập mặn, vùng ven biển, vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn, trường hợp chi phí sản xuất, cung ứng nước sạch cao làm giá bán lẻ nước sạch bình quân của đơn vị cấp nước sau khi Sở Tài chính thẩm định phương án giá cao hơn mức giá tối đa trong khung giá quy định tại Thông tư này thì UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu sử dụng nước sạch và thu nhập của người dân để quyết định giá bán nước sạch cho phù hợp.
Thông tư quy định rõ về nguyên tắc xác định giá nước sạch. Theo đó, giá nước sạch được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý, hợp lệ trong quá trình khai thác, sản xuất, phân phối, tiêu thụ và có lợi nhuận; phù hợp với chất lượng nước, định mức kinh tế – kỹ thuật, quan hệ cung cầu về nước sạch, điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khu vực, thu nhập của người dân trong từng thời kỳ.
Giá nước sạch cao nhất 18.000 đồng/m3

Hiện nay tại nhiều nơi ở nông thôn, nhất là vào mùa khô nước sạch thường khan hiếm, người dân phải dùng bằng nước giếng khoan

Ảnh: Đình Sơn

Đồng thời, nguyên tắc xác định giá nước sạch phải hài hòa quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước; khuyến khích khách hàng sử dụng nước tiết kiệm; khuyến khích các đơn vị cấp nước sạch nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, giảm thất thoát, thất thu nước sạch.

Muốn tăng giá nước phải trình UBND tỉnh xem xét

Đối với việc điều chỉnh giá nước sạch, hằng năm đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch dự kiến cho năm tiếp theo. Trường hợp các yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch biến động làm giá nước sạch năm tiếp theo tăng hoặc giảm, đơn vị cấp nước lập hồ sơ phương án nước sạch gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh. Đối với trường hợp sau khi đơn vị cấp nước rà soát, giá thành 1m3 nước sạch năm tiếp theo biến động tăng ở mức đơn vị cấp nước cân đối được tài chính thì đơn vị cấp nước có công văn gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND tỉnh về việc giữ ổn định giá nước sạch.
Thông tư cũng quy định định mức lợi nhuận mỗi m3 nước sạch thương phẩm cho đơn vị cấp nước chỉ cấp nước khu vực đô thị hoặc nông thông tối đa là 1.300 đồng/m3, lợi nhuận định mức đưa cho đơn vị cấp nước đồng thời cho cả khu vực đô thị và nông thôn tối đa là 1.500 đồng/m2 và tối thiểu là 360 đồng/m3.
Tại TP.HCM, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24.10.2019 quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019 – 2022.
Theo đó, đơn giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố như sau: Định mức sử dụng nước đến 4 m3/người/tháng áp dụng với hộ dân cư năm 2019 là 5.600 đồng/m3, năm 2020 là 6.000 đồng/m3, năm 2021 là 6.300 đồng/m3, năm 2022 là 6.700 đồng/m3. Riêng đối với hộ nghèo và cận nghèo, năm 2019 là 5.300 đồng/m3, năm 2020 là 5.600 đồng/m3, năm 2021 là 6.000 đồng/m3, năm 2022 là 6.300 đồng/m3.
Đối với định mức sử dụng từ 4 đến 6 m3/người/tháng, năm 2019 là 10.800 đồng/m3, năm 2020 là 11.500 đồng/m3, năm 2021 là 12.100 đồng/m3, năm 2022 là 12.900 đồng/m3.
Đối với định mức sử dụng trên 6 m3/người/tháng, năm 2019 là 12.100 đồng/m3, năm 2020 là 12.800 đồng/m3, năm 2021 là 13.600 đồng/m3, năm 2022 là 14.400 đồng/m3. Đơn giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 

 

 

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img