Friday, March 31, 2023

Trung Quốc cải cách bộ máy trung ương, tập trung vào tài chính, công nghệ và xã hội

Trung Quốc ngày 16/3 đã công bố Phương án cải cách bộ máy của Đảng và Nhà nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như tài chính, khoa học công nghệ, các vấn đề xã hội, cũng như tăng cường quản lý đối với Hong Kong và Ma Cao.

Tiếp theo kế hoạch cải cách của Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc công bố hồi tuần trước, phương án vừa đăng tải trên hãng thông tấn Tân Hoa đã cho thấy những cải tổ trong các cơ quan nằm dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với 5 ủy ban và văn phòng mới được thành lập.

Theo đó, Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban Tài chính Trung ương, chịu trách nhiệm thiết kế thượng tầng, điều phối sắp xếp, thúc đẩy tổng thể và giám sát thực hiện công tác ổn định và phát triển ngành tài chính, tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương đối với công tác tài chính.

Việc thành lập Ủy ban Tài chính Trung ương đồng nghĩa với sự giải thể của Ủy ban Ổn định và Phát triển Tài chính (FSDC) do chính phủ điều hành. Được biết, FSDC thành lập năm 2017, do cựu Phó Thủ tướng Lưu Hạc đứng đầu, nhằm hạn chế rủi ro trong hệ thống tài chính của Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, Ủy ban Công tác Tài chính Trung ương cũng được thành lập, nhằm lãnh đạo thống nhất công tác đảng, chỉ đạo việc xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức, tác phong và kỷ luật của đảng trong hệ thống tài chính của Trung Quốc.

Trước đó, theo kế hoạch cải cách của chính phủ, Trung Quốc sẽ thành lập Tổng cục Quản lý Giám sát Tài chính Quốc gia dưới sự điều hành của Quốc vụ viện do tân Thủ tướng Lý Cường đứng đầu, có nhiệm vụ điều tiết ngành tài chính trị giá 57.000 tỷ USD, ngoại trừ lĩnh vực chứng khoán.

Trung Quốc cũng sẽ thành lập Ủy ban Khoa học và Công nghệ Trung ương nhằm tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của đảng đối với khoa học công nghệ. Nhiệm vụ của ủy ban này bao gồm điều phối thúc đẩy xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và cải cách thể chế khoa học công nghệ, nghiên cứu rà soát các chiến lược, quy hoạch và chính sách lớn của quốc gia về khoa học công nghệ, phối hợp giải quyết các vấn đề lớn mang tính chiến lược, định hướng và tổng thể trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Cùng với đó, Ủy ban Công tác Xã hội Trung ương sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm điều phối chỉ đạo công tác dân nguyện, lãnh đạo thống nhất công tác đảng trong các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp, cũng như công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các tổ chức kinh tế, xã hội mới và các nhóm mới có việc làm.

Ngoài ra, Trung Quốc còn thành lập Văn phòng Trung ương về Hong Kong và Macau, nhằm giám sát việc quán triệt thực hiện chính sách “Một quốc gia, hai chế độ”. Văn phòng về các vấn đề Hong Kong và Macau thuộc Quốc vụ viện sẽ bị bãi bỏ.

Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành việc cải cách các cơ quan trung ương vào cuối năm 2023 và các địa phương vào cuối năm 2024./.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img