Tuesday, June 6, 2023

Hoàn tất bồi thường hơn 1,5 triệu USD cho thân máy bay Bell 505

Bảo hiểm PVI đã thực hiện chi trả số tiền hơn 1,5 triệu USD bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 – VN 8650 cho Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam.

Hoàn tất bồi thường hơn 1,5 triệu USD cho thân máy bay Bell 505

 

Mới đây, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã triển khai các thủ tục chi trả bồi thường đúng theo quy định nhằm đảm bảo chi trả bồi thường toàn bộ thân máy bay trực thăng Bell 505 – VN 8650 bị nạn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Bảo hiểm PVI đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cho Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) số tiền 1,569 triệu USD sau khi trừ đi mức miễn thường.

“Như vậy sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc đã hoàn tất việc chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay VN-8650”, Bảo hiểm PVI cho biết.

Đối với gia đình phi công, sau khi tạm ứng bồi thường cho phi công không may bị thiệt mạng là 50.000 USD, Bảo hiểm PVI đang tiến hành hoàn tất thủ tục thanh toán số tiền bồi thường còn lại theo đơn bảo hiểm tai nạn phi công là 150.000 USD.

Đối với phạm vi bảo hiểm trách nhiệm của VNH liên quan đến hành khách, Bảo hiểm PVI vẫn đang phối hợp với VNH trao đổi với thân nhân hành khách để đưa ra phương án bồi thường trên cơ sở hợp lý, theo thông lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Liên danh Bảo hiểm PVI – Bảo Việt – MIC là Nhà bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho các máy bay của Tổng công ty trực thăng Việt Nam (VNH) và Bảo hiểm PVI là Nhà bảo hiểm gốc đứng đầu trong Liên danh.

Chương trình bảo hiểm bao gồm Bảo hiểm thân máy bay, Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của Hãng đối với hành khách và bên thứ ba, Bảo hiểm tai nạn cho phi công.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
spot_img
spot_img
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img