Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh tại cuộc họp báo Diễn đàn Kinh tế – xã hội Việt Nam 2023 với chủ đề “Tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững”, ngày 17/9. Diễn đàn sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023: Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để phát triển đất nước

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đồng chủ trì buổi họp báo.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn, năm 2023 trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhiều nền kinh tế lớn trong đó có các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng của Việt Nam tăng trưởng chậm lại, thậm chí rơi vào suy thoái.

Trong nước, mặc dù kinh tế vĩ mô duy trì ổn định nhưng tăng trưởng kinh tế gặp nhiều khó khăn, một số động lực tăng trưởng suy giảm, thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản tiềm ẩn không ít rủi ro, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thị trường lao động gặp nhiều khó khăn.

Đứng trước bối cảnh đòi hỏi phải sớm có giải pháp ứng phó trong ngắn hạn và giải pháp căn cơ có tầm chiến lược lâu dài; giải pháp để tăng cường năng lực nội sinh, kiến tạo động lực tăng trưởng để giúp đất nước tận dụng thời cơ, ứng phó, vượt qua thách thức, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững.

“Tăng cường, phát huy nội lực, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tận dụng ngoại lực hiệu quả, kịp thời, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng đang là nhiệm vụ quan trọng để phát triển đất nước”, ông Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.

Trao đổi về nội dung diễn đàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế hội Nguyễn Minh Sơn cho biết, diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận 4 nhóm nội dung chính.

Thứ nhất, làm rõ bối cảnh quốc tế; các căng thẳng, xung đột, xu hướng dịch chuyển địa kinh tế và thách thức mới đối với phục hồi, phát triển của kinh tế thế giới; chính sách kinh tế của các nước lớn, các đối tác thương mại chính của Việt Nam và tác động đến Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế - xã hội Việt Nam 2023: Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực để phát triển đất nước

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn thông tin về Chương trình Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2023.

Thứ hai, đánh giá toàn diện, khách quan thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023. Nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, bao gồm các vấn đề của thị trường đầu vào – đầu ra, đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng của nền kinh tế, rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường bất động sản, thị trường tài chính – tiền tệ; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo, lao động việc làm, y tế, an sinh xã hội và các chính sách, giải pháp trước mắt và dài hạn.

Thứ ba, rà soát, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt là Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội; các nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 và một số nghị quyết liên quan khác… trong đó làm rõ các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Thứ tư, phát hiện, đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, tận dụng cơ hội mới.

Làm rõ các ưu tiên vào một số trọng tâm trong nguyên tắc, phương thức, cách thức điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

“Các ý kiến, tham luận tại diễn đàn sẽ là nguồn thông tin hữu ích cung cấp thêm luận cứ khoa học, thực tiễn để Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra các nội dung thuộc chức năng; là nguồn thông tin đầu vào quan trọng để đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV sắp tới”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế hội Nguyễn Minh Sơn bày tỏ.