Monday, May 20, 2024

Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất có gì mới?

Nhiều quy định mới về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu để được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành.

Điều kiện, diện tích tối thiểu để tách thửa đất

Ngày 19.9, ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã ký Quyết định số 44 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất có gì mới?

Cơ quan chức năng cưỡng chế khu đất nông nghiệp bị phân lô, làm đường trái phép trên địa bàn TX.Phú Mỹ

Theo đó, điều kiện tách thửa đất đối với hộ gia đình, cá nhân được quy định như sau: việc chia tách thửa đất để hình thành thửa đất mới phải bảo đảm quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 171 luật Đất đai năm 2013. Diện tích của các thửa đất sau khi tách thửa phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của quyết định này.

Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp chưa có 1/5.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa.

Thửa đất thuộc khu quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý.

Điều kiện tách thửa đối với tổ chức, việc tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Đất tách thửa ở phường, thị trấn có diện tích tối thiểu 60 m2

Đất tối thiểu sau khi tách thửa, đối với đất ở áp dụng tại khu vực phường, thị trấn và H.Côn Đảo có diện tích, kích thước thửa đất từ 60 m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp với đường giao thông do nhà nước quản lý không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m (địa bàn còn lại từ 80 m2 trở lên).

Bà Rịa - Vũng Tàu: Quy định về điều kiện tách, hợp thửa đất có gì mới?

Đất nông nghiệp bị phân lô, người dân xây gạch giữ đất

Đất thương mại dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, diện tích và kích thước thửa đất từ 100m2 trở lên, có cạnh tiếp giáp đường giao thông.

Đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và H.Côn Đảo là 500 m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000 m2.

Điều 5 của Quyết định 44 nêu các trường hợp không được tách, hợp thửa đất là không đảm bảo theo Điều 3 và Điều 4; thửa đất đã có quyết định thu hồi, thông báo thu hồi, đang có tranh chấp, tố cáo về đất đai, khu vực mà pháp luật có quy định phải bảo tồn…

Quyết định số 44 có hiệu lực từ ngày 2.10.2023 và thay thế Quyết định số 15 ngày 20.9.2021. Các trường hợp hồ sơ tách, hợp thửa đất đã được tiếp nhận hợp lệ trước ngày Quyết định số 44 có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quyết định số 15.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Nữ luật sư
Danh tiếng gia tộc 2
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img