Tuesday, July 16, 2024

4 tháng chưa chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan.

4 tháng chưa chi trả tiền Giải thưởng Nhà nước, Bộ Tài chính nói gì?

 

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về việc chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. 

Báo cáo được phát đi sau khi Bộ Tài chính nhận công văn của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc chi trả tiền thưởng kèm theo Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật: Trong công văn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/9/2023 về việc bố trí kinh phí chi tiền thưởng tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, bảo đảm đúng quy định.

Theo một số tác giả phản ánh chưa nhận được tiền thưởng sau 4 tháng được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

Trong báo cáo mới phát đi, theo Bộ Tài chính, trong công văn gửi Chính phủ ngày 14/9, Bộ này cho biết theo điều 67 tại Nghị định 91 quy định các tập thể, cá nhân thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng thì bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương đó có trách nhiệm chi thưởng từ ngân sách nhà nước của cấp mình và hạch toán chi thành mục riêng.

Do vậy theo Bộ Tài chính, căn cứ theo các quy định, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể, cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, được chi từ nguồn NSNN của cấp mình; không có quy định giao dự toán cho Bộ VHTTDL để chi thưởng.

“Đề nghị Bộ VHTTDL báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định tại Điều 7 Nghị định số 90 (trong đó báo cáo rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm của Bộ VHTTDL trong việc chi trả tiền thưởng cho các tổ chức, cá nhân đạt giải); việc chi tiền thưởng đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật”, Bộ Tài chính cho biết.

Ngoài ra tại báo cáo gửi Chính phủ hôm 22/6 và công văn gửi Bộ Tài chính hôm 6/4, Bộ VHTTDL có đề nghị bổ sung kinh phí năm 2023 là hơn 30,81 tỷ đồng để Bộ này chi trả cho các cá nhân, tập thể được khen thưởng. Trong đó, hồ sơ gửi kèm danh sách tác giả nhận thưởng thuộc các Hội văn học nghệ thuật đặc thù như Hội Nhạc sĩ, Hội Điện ảnh, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam không có cá nhân, tập thể thuộc Bộ VHTTDL. Theo Bộ Tài chính, đề nghị này là chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 90 và Nghị định 91 của Chính phủ.

Bộ Tài chính cho biết để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí chi trả tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 90 và Nghị định 91, Bộ này đề nghị Bộ VHTTDL cần bổ sung báo cáo danh sách tên cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (Bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Trong đó, phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

 

 

 

PHIM ĐẶC SẮC
Anh hùng phản hắc - SCTV9
Tình yêu đến cùng gió biển
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -SCTV bùng nổ Quý 3/2024 với ưu đãi nhân đôi