Friday, March 1, 2024

Ngân hàng khai thác dữ liệu quốc gia dân cư trong phòng chống rửa tiền, tín dụng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 182 về kế hoạch năm 2024 của ngành ngân hàng triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/01/2022 đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch của ngành ngân hàng bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và giấy tờ công dân đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 4.7.2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN; xây dựng các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định thanh toán không dùng tiền mặt…

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của NHNN như tích hợp với các dịch vụ công của NHNN; kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc quản lý nhà nước về phòng chống rửa tiền; kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư liên quan đến nghiệp vụ thông tin tín dụng…

Ngân hàng khai thác dữ liệu quốc gia dân cư trong phòng chống rửa tiền, tín dụng- Ảnh 1.

Ứng dụng xác thực người dân qua thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử khi cung cấp dịch vụ ngân hàng

T.X

Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội như ứng dụng xác thực người dân qua thẻ căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử khi cung cấp dịch vụ ngân hàng; kết nối, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng…

Đồng thời, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện chi trả cho đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách nhà nước như tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố để triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực an sinh xã hội nêu tại Chỉ thị 21/CT-TTg; Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (đơn vị chủ trì), Bộ Công an nghiên cứu cấp “tài khoản an sinh xã hội” gắn với số định danh cá nhân, cung cấp trên ứng dụng VNeID.


Nguồn: Thanhnien.vn

PHIM ĐẶC SẮC
Trạng vương chi vương - SCTV9 lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam
Bản tôn tựu vị - SCTV9 lần đầu tiên phát sóng tại Việt Nam
TIN MỚI NHẬN
TIN LIÊN QUAN
- Quảng Cáo -spot_img